Virtual Private Server

VPS

Hyr en VPS i vår skalbara serverlösning. Vi har utrymme i en serverhall placerad i Umeå med redundant strömförsörjning, redundant kylsystem och redundant internetanslutning.

100% Förnybar el

Våra servrar drivs av el från Umeå Energi som levererar 100% förnybar el. Under 2022 bestod energin av 72% vattenkraft, 10% vindkraft, 16% biokraft och 2% solenergi, läs mer på Umeå Energis hemsida.

SSD istället för hårddiskar

Vi vet att våra kunder prioriterar hastighet, därför sker all datalagring på SSD av enterprisemodeller.

DDoS-skydd

I alla våra tjänster ingår DDoS-skydd, där en eventuell attack ska stoppas på ISP-nivå innan den ens når vår utrustning.

Vi använder cookies.