Användaravtal

”Leverantör” avser PALMBERG.io, Filip Palmberg AB (559084-3966).

Betalningar

Betalningsvillkor för hosting är 15 dagar.

Betalningsvillkor för konsultation och utveckling är 15 dagar.

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen via e-post till support@palmberg.io

Om inget annat anges så är det ingen uppsägningstid.

Redan betalda avgifter återbetalas ej vid uppsägning.

Tillgänglighet och leverans av hosting

Hosting för hemsidor erbjuds enligt vår bästa förmåga. Driftavbrott kan förekomma bland annat vid planerade systemunderhåll, oväntade händelser och leveransproblem hos tredjepartsleverantörer (t.ex: elbolag och internetleverantörer).

Användning av våra tjänster

Våra tjänster får ej användas för verksamhet som är relaterat till (men ej begränsat av): Sexuellt innehåll, olagligt innehåll, kryptovalutor, betting, spam, virus eller skadlig kod, missledande information.

Leverantören förbehåller sig rätten att omedelbart utan förvarning stänga av kunder som bryter mot villkoren eller använder en tjänst på ett sätt leverantören anser vara olämpligt.

Resurser

Leverantören har rätt att begränsa eller stänga ner kundens möjlighet att använda resurser om resurserna används på ett olämpligt eller överdrivet sätt.

Ansvar, ersättning och skadestånd

Leverantören kan ej hållas ansvarig för eventuella skador, kostnader eller ersättningar för något relaterat till tjänsten eller kundens verksamhet.

Övrigt

Leverantören förbehåller sig rätten att använda kundens företagsnamn, logotyp och hemsida som referens på leverantörens hemsida samt i kommunikation med andra kunder, om kunden ej önskar att vara med som referens skall detta meddelas skriftligen via e-post till leverantören.

Uppdatering av detta avtal

Dessa villkor uppdateras löpande, och det är ditt ansvar som kund att vid användning av våra tjänster hålla dig uppdatera om leverantörens villkor, samt att du som kund följer dessa villkor.

Vi använder cookies.